TÜİK - Sözleşmeli Geçici Personel Alımı Gerçekleştirecek
12.05.2011
|
4353 Kez Okundu
Türkiye İstatistik Kurumu” geçici personel alımı gerçekleştirecek. Söz konusu personel alımı kapsamında 800'e yakın anketör alımı yapılacak ve bu personel ” TUİK” bünyesinde veri oluşturmada görev alacak. Geçici personel alımı ve ödenecek ücretler konusundaki esaslar belirlendi.

FORM BAŞINA 2 TL, GÜNLÜK 40 TLVeri oluşturma için geçici personele, parça başı ücret verilmesi halinde; yerleşim yerinin özellikleri dikkate alınarak bilgi formu derleyenlere, form başına en fazla 2 lira, günlük en fazla 40 lirayı aşmamak üzere brüt ücret ödenebilecek.

GEÇİCİ PERSONELDE ARANAN ŞARTLAR
İstihdam edilecek geçici personelde, Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen şartların yanısıra ”en az lise ve dengi okul mezunu olmak ve 35 yaşını tamamlamamış olmak” şartları aranacak.İstihdam edilecek geçici personele, tahsil dereceleri ve nitelikleri dikkate alınarak asgari ücret tutarının altında olmaması kaydıyla en çok; yüksek öğrenim mezunlarına 18065 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutarda, lise ve dengi okul mezunlarına 16080 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutarda aylık ödenecek. Bu personele ayrıca, Türkiye İstatistik Kanunu’nda belirtilen tutarda fazla çalışma ücreti verilecek.
ÖDENECEK TUTARLAR TÜİK BAŞKANLIĞINCA BELİRLENECEK
Ödemeler, görevin yapılmasını müteakiben her ayın 14'ünde yapılacak. Sözleşmenin iş bitiminden önce sona erdirilmesi halinde, çalışılan günlere ilişkin hesaplanan ücret, ayrılma tarihini takip eden aybaşında ödenecek. Ödemeler, sosyal güvenlik mevzuatına göre kişiden yapılacak kesintiler ile gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir kesintiye tabi tutulamayacak.
İstihdam edilen geçici personel, bu işte çalıştığı süre içinde kazanç getirici başka bir işte çalışamayacak.
İstihdam edilecek geçici personelin sözleşmesi, devlet memurları için çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde suç sayılan ve/veya disipline aykırı fiil ve hareketleri işlediğinin tespit edilmesi veya görevinde başarısız olduğunun birim amirlerince tespit edilmesi halinde sona erdirilecek. İstihdam edilecek geçici personele, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde 3 gün ücretli mazeret izni verilecek.

Sözleşme, sözleşme bitim tarihinde ihbara gerek kalmaksızın sona ermiş sayılacak.
Sözleşmenin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde ilgiliye, ihbar, kıdem, iş sonu ve sair adlar altında bir tazminat ödenmeyecek.

TÜİK İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Cihancuma Mah.Barbaros Bulvarı No: 53 Beşiktaş / İst.
Tel : 0212 258 92 96 E-Posta : tuik.istanbul@tuik.gov.tr


Kapat