Çağrı merkezi

Duyurular

2019 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

06.10.2019 tarihinde yapılmış olan Yerel Yönetimler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına katılan Kurumumuz personelinin yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesi neticesinde sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar için, 11.12.2019 tarihinde saat 09:00'da başlamak üzere Toplantı Salonunda yapılan sözlü sınavın puanları ile yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak tespit edilen başarı puanları ekte sunulmuştur.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik'in 8. maddesinde "Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.", 12/A maddesinde "Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.", 12/B maddesinde "Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumların resmi internet sitesinde ilan edilir." denilmektedir.

İlgililere duyurulur. 
© 2009 - 2017 Sultangazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.
Empati Design