Çağrı merkezi

Hakediş Belgesi

1 NOLU HAKEDİŞ (Proje İnceleme Bedeli - %10)

Dilekçe
Yapı Ruhsatı (ASLI)
Tahakkuk Yazısı
Hakediş Raporu (4 Adet) – (2 Adet firma)
İş Yeri Teslim Tutanağı (3 Adet) – (2 Adet firma)

Saçla Çevrilmiş Vaziyetinin Fotoğrafları

Harita Hizmet Sözleşmesi (1 Adet)
Lihkap Evrakı
İstikamet Rölevesi
Aplikasyon Krokisi (3 Adet) – (2 Adet firma)
Hakediş Dekontu
Damga Vergisi (15.03.2017 tarihinden sonraki sözleşmelerden istenilmemektedir.)
Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi
Personel Bildirgesi
Yibf’na İlişkin Evraklar

 

 

   2 NOLU HAKEDİŞ (Temel Üstü Vizesi-%20)

Dilekçe
Yapı Ruhsatı (ASLI)
Tahakkuk Üst Yazısı
Hakediş Raporu (4 Adet)-(2 Adet Firma)
Bir Önceki İmzalı Hakediş Raporu
SGK Açılış Evrağı
Temel Su Yalıtımı Kontrol Tutanağı (2 Adet)-(1 Adet Firma)
Temel Topraklama Tutanağı (2 Adet)-(1 Adet Firma)
Topraklama ve Su Yalıtımı Uygulama Fotoğrafları (Denetçi Müh.İmzalı)(3 adet)
Kot Gabari Krokisi (3 Adet)-(2 Adet Firma)
Temele ait kalıp-demir kontrol tutanağı
Temel beton döküm tutanağı
Temel betonuna ait beton basınç deney raporu (28 günlük)
Bodrum katlara (kolon-perde,kiriş,tabliye) kalıp-demir kontrol tutanağı
Bodrum katlara (kolon-perde,kiriş,tabliye) beton döküm tutanağı
Bodrum kat (kolon-perde,kiriş,tabliye) beton basınç deney raporu (28 günlük)
Beton çelik çubuk deney raporu
Demir Metrajı
Çelik Numune Alım Tutanağı
Demir Teslim Tutanağı
Personel Bildirgesi
Mevcut seviyeye ait yapı fotoğrafları (Net ve Renkli olmalı)
Yibf’na ilişkin evraklar
Seviye Tespit Tutanağı (Yıl sonu seviye tespit ve talep edilen ara seviye tespit)
Hafriyat Taşıma Kabul Belgesi
Laboratuvar Faturaları

 

3 NOLU HAKEDİŞ (Kat Vizesi - %60)

Dilekçe
Yapı Ruhsatı (ASLI)
Tahakkuk Yazısı
Hakediş Raporu
Bir Önceki İmzalı Hakediş Fotokopisi
1000 m2 Üzeri İnşaatlar İçin Hakediş Dekontları (Yapı Ruhsatı Kontrol edilecek)
Çatı Tutanağı ve Çatıya Ait Detaylı Fotoğraflar (2 Adet)-(1 Adet firma)
Katlara ait (kolon-perde,kiriş,tabliye)kalıp-demir kontrol tutanağı

                Zemin Kat            1.N.Kat         2.N.Kat         3.N.Kat            3+ Katlar

Katlara ait (kolon-perde,kiriş,tabliye) beton döküm tutanağı

Zemin Kat1.N.Kat 2.N.Kat3.N.Kat3+ Katlar

Katlara ait (kolon-perde,kiriş,tabliye) betonuna ait beton basınç deney raporu (28 Günlük)

Zemin Kat 1.N.Kat2.N.Kat3.N.Kat3+ Katlar

Personel Bildirgesi
Seviye Tespit Tutanağı (Yıl sonu seviye tespit ve talep edilen ara seviye tespit)
Mevcut seviyeye ait yapı fotoğrafları (Net ve Renkli olmalı)
Laboratuvar Faturaları
Demir ve Beton Dayanım Test Sonuçları
Yibf’na ilişkin evraklar

4 NOLU HAKEDİŞ (Çatı Vizesi - %80)

Dilekçe
Yapı Ruhsatı (ASLI)
Tahakkuk Yazısı
Hakediş Raporu (4 Adet)-(2 Adet Firma)
Bir Önceki İmzalı Hakediş Fotokopisi
1000 m2 Üzeri İnşaatlar İçin Hakediş Dekontları (Yapı Ruhsatı Kontrol edilecek)
Isı Yalıtım Harcı
Kat İrtifakı Tapusu
Isı-su yalıtımı ve çatı örtüsü kontrol tutanağı (2 Adet)-(1 Adet Firma)
Isı Yalıtım Uygunluk Raporu (2 Adet)-(1 Adet Firma)
Isı İhtiyacı Kimlik Belgesi (2 Adet)-(1 Adet Firma)
Personel Bildirgesi
Seviye Tespit Tutanağı (Yıl sonu seviye tespit ve talep edilen ara seviye tespit)
Mevcut seviyeye ait yapı fotoğrafları (Net ve Renkli olmalı)
Yibf’na ilişkin evraklar

 

 

5 NOLU HAKEDİŞ (Mekanik,Elektrik Tesisatı ve Yapının Tamamlanması Vizesi - %95)

Dilekçe
Yapı Ruhsatı (ASLI ve VİZELİ)
Takakkuk Yazısı

Hakediş Raporu (4 Adet)-(2 Adet firma)
Bir Önceki İmzalı Hakediş Fotokopisi

1000 m2 Üzeri İnşaatlar İçin Hakediş Dekontları
Mekanik tesisatı kontrol tutanağı (2 Adet)-(1 Adet firma)
Pis su tesisatı kontrol tutanağı (2 Adet)-(1 Adet firma)
Yağmur suyu kontrol tutanağı
Temiz su tesisatı kontrol tutanağı (2 Adet)-(1 Adet firma)
Doğalgaz tesisat kontrol tutanağı (2 Adet)-(1 Adet firma)
Elektrik ana pano kontrol tutanağı (2 Adet)-(1 Adet firma)
Elektrik kablo çekimi ve tali pano kontrol tutanağı  (2 Adet)-(1 Adet firma)
Elektrik tesisatı duvar boruları kontrol tutanağı (2 Adet)-(1 Adet firma)
Personel bildirgesi
Seviye Tespit Tutanağı (Yıl sonu seviye tespit ve talep edilen ara seviye tespit)
Kontur Gabari (%20 seviyesini 01.05.2018’den önce olan yapılar için)
Mevcut seviyeye ait yapı fotoğraflar (Net ve Renkli olmalı)
Asansör Tescil Belgesi (fotokopi)

 

6 NOLU HAKEDİŞ (İş Bitirme - %100)

Dilekçe
Yapı Ruhsatı (ASLI)
Tahakkuk Yazısı
Hakediş Raporu (4 Adet)-(2 Adet Firma)
Bir Önceki İmzalı Hakediş Fotokopisi
İş Bitirme Tutanağı (3 Adet)-(2 Adet Firma)
İskan Harcı
Asansör Ruhsatı (fotokopi)
Yapı Muayene Raporu (2 Adet)-(1 Adet Firma)
Personel Bildirgesi
Seviye Tespit Tutanağı (Yıl sonu seviye tespit ve talep edilen ara seviye tespit)
Mevcut seviyeye ait yapı fotoğraflar (Net ve Renkli olmalı)

 

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ YAZDIRMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

DOSYA DÜZENİ

İskan Talep Dilekçesi (İlgilisinin vefatı halinde mirascıların noter muaffakat beyanı)
Yapı Ruhsatı (ASLI)
İş Bitirme Tutanağı
Yapı Kullanma İzin Belgesi Harcı ve Isı Yalıtım Harcı
Yedi Tepe Vergi Harcı
SGK (Borcu Yoktur Yazısı)
İ.S.K.İ Kanal Bağlantı Uygunluk Yazısı
Enerji Kimlik Belgesi
Yapı Muayene Raporu
Binaya Ait Fotoğraflar (4 Cephe, Arka Bahçe Çıkışı, Teras Çıkışı, Güvercinlikler, Dubleks merdivenleri,Net ve Renkli olmalı)
Bordür Tretuvar Uygunluk Yazısı
Borcu Yoktur Yazısı
Asansör Tescil Belgesi (Projede var ise)
Mimari Proje (Onaylı)
Bina İskan Aplikasyonu

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:                 İkinci Müracaat Yeri:

İsim : Asuman KÖLE            İsim : Abdurrahman YILMAZ

Unvan : Yapı Kontrol Müd.   Unvan : Yapı Kontrol Şefi

Adres :Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:54 Sultangazi / İstanbul

© 2009 - 2017 Sultangazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.
Empati Design