Çağrı merkezi
Kurumsal e-Posta

İş Deneyim Belgesi

Başvuruda İçin İstenen Belgeler

1. Müracaat Dilekçesi

2. Ruhsat fotokopisi

3. Sigorta temiz yazısı

4. İş bitirme tutanağı

5. Yapı Kullanma izin (İskan) belgesi

6. Noterden kat karşılığı sözleşme

7. Faturalar (Mali müşavir tasdikli)

8. Ticaret sicil kaydı

9. İmza sirküleri

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:                      İkinci Müracaat Yeri:

İsim : Fevzi MERCAN                İsim : 

Unvan : Yapı Kontrol Müd.        Unvan : Yapı Kontrol Şefi

Adres : Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:54 Sultangazi / İstanbul

© 2009 - 2017 Sultangazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.
Empati Design