Çağrı merkezi
Kurumsal e-Posta

Duyurular

ARABULUCULUK KOMİSYONU

12 Haziran 2018 01:18
2 Haziran 2018 tarihinde yayımlanan 30439 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 2 inci paragrafında "İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar. Arabulucular görüşmeler kapsamında yapacakları davetlerde öncelikle bu bilgileri esas alır." denilmektedir.

Arabuluculuk Komisyonu İletişim Bilgileri

Adres: Sultangazi Belediye Başkanlığı - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü - Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı Caddesi No: 54 Sultangazi/İSTANBUL
KEP Adresi: sultangazibelediyesi@hs01.kep.tr
E-Posta: insankaynaklari@sultangazi.bel.tr
Telefon: 0 (212) 459 34 21

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
© 2009 - 2017 Sultangazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.
Empati Design