Çağrı merkezi

Duyurular

YEREL YÖNETİMLER PERSONELİNİN 2019 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

02 Aralık 2019 00:29

06.10.2019 tarihinde yapılmış olan Yerel Yönetimler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı sonuçları, 30.10.2019 tarihi itibarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yayımlanmıştır. Kurumumuzdan Sınava katılan personelimizin sınav sonuçları Başkanlığımız Sınav Kurulunca değerlendirilmiş olup "en az altmış puan" alarak başarılı sayılan ve "en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday" sayısının içinde kalan adaylar ile bu adayların içindeki "son adayla aynı puana sahip olan" adaylar belirlenmiştir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan bu adaylar için, 11.12.2019 tarihinde saat 09:00'da başlamak üzere Başkanlık Binası Toplantı Salonunda sözlü sınav yapılacaktır.

Sözlü Sınav Konuları:

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı

e) Genel kültürü ve genel yeteneği

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı Sözlü sınava katılmaya hak kazanan aday listesi ektedir.

 

İlgililere duyurulur. 

 

Listeye ulaşmak için Tıklayınız!

© 2009 - 2017 Sultangazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.
Empati Design