Çağrı merkezi

Politikamız

Entegre Politikamız

Güvenilir, şeffaf, adil, yenilikçi, vatandaşlık ilkelerine bağlı bir hizmet sunmak,

Doğaya saygılı, çevre konusunda kurumsal ve toplumsal duyarlılığı artırarak çevre kirliliğini azaltmak;

Kaynaklarını en iyi biçimde kullanarak, hizmette verimliliği yakalamak,

Hizmetlerin planlanmasında ve sunulmasında, katılımcı bir anlayışla ilgili tüm taraflar ile iletişim kurarak; ortak bir eksende buluşup toplumsal diyalog, katkı ve sahiplenmeyi sağlamak,

Hizmet sunumunda, şeffaf ve hesap verilebilir olmayı ilke edinmek,

Kültürel farklılıkları dikkate alarak, kültürel potansiyelleri harekete geçirmek,

Kentli olma bilincini artırmaya yönelik aktiviteleri gerçekleştirmek ve bu yönde yapılan aktiviteleri desteklemek,

Sosyal dayanışma ve sosyal birliktelikleri desteklemek,

Mevzuat ve standartlar doğrultusunda değişime sürekli olarak açık olmak ve yenilikleri sürekli uygulamak, Kaliteyi sürekli iyileştirmek,  ilkemizdir.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Av. Abdurrahman DURSUN / Belediye Başkanı

Bilgi Güvenliği Yönetim Politikamız

Sultangazi Belediyesi Yönetimi; ISO/IEC 27001:2013 Standardı kapsamında belirlediği hedef ve politikalarını gerçekleştirmek için Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini ISO/IEC 27001:2013 Standardında belirtilen gereksinimleri yerine getirecek şekilde kurarak yürütür.

Bilgi Güvenliği Politikamızın Ana İlkeleri olarak;

 • Sultangazi Belediyesin bünyesinde, yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmeyi,
 • Sultangazi Belediyesi, hizmet verdiği vatanadaşlara,Personeline,Tedarikçilerine ve çözüm ortaklarına ait tüm bilgi varlıklarının güvenliğini sağlamayı,
 • Bilgi varlıkları üzerinde muhtemel riskleri tespit etmek,risk kabulü,riskten kaçınma,risk azaltma,risk kontrol etme ve riskin transferi gibi yöntemleri kullanarak bir risk yönetimi oluşturmayı sağlamayı,
 • Yasal mevzuattan,sözleşmelerdeki güvenlik maddelerinden ve iş gereksinimlerinden gelen yükümlülükleri karşılamak ve bilgilerin uygunsuz kullanımından doğacak zararları engellemeyi sağlamayı,
 • Tüm müşteri şartlarına ve yasal yükümlülüklere uyum sağlamayı,
 • İç ve dış kasıtlı veya kasıtısız her türlü tehditlere karşı, kurum bilgilerini korumayı sağlamayı,
 • Bilginin gizliliği ve bütünlüğü, bozmaya çalışacak yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumayı,
 • İş sürekliliğini sağlayarak ve olası hasarları en aza indirmeyi,
 • Sürekli İyileştirme faaliyetleri için çaba sarf ederek, Teknolojik ihtiyaçlara göre değişen ve gelişen bilgi varlıkları ve bu varlıkların gelişen ve değişen saklama,iletim ve kullanma ortamlarına uyum sağlamayı,
 • Bilgi Güvenliği ile ilgil çalışmaların sürekliliğini sağalayarak Yönetim sistemi yaşam döngüsü içerisinde sürekli iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • BGYS Politikalarımızı bütün çalışanlarımıza ve herkesin incelemesine açık tutmayı taahüt ederiz.

 

© 2009 - 2017 Sultangazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.
Empati Design